het dispuut

"Er is maar één ding erger dan beroddeld worden en dat is niet beroddeld worden."
(Oscar Wilde)
 
BEING SOPHISTICATED: a state of mind
SOPHISTICATED: ideas, tastes, manners (of a person); wordly-wise; cultured; elegant
Ofwel: Werelds

 

Tweeëndertig jaar geleden werd de tijd rijp geacht om in het Bredase studentenleven wat structuur aan te brengen. Een negental dames besloot zicht te verenigen in het eerste dispuut van Breda; Dames Sophisticats.

Nu, na tweeëndertig jaar, staan de dames van Dames Sophisticats nog steeds met trots voor hun 'state of mind'. Bijzonder? Wel in een tijd waar de meeste disputen hun bestaansredenen verloochenen en hun normen - en waarde(n) loos zijn geworden.

Meer dan 120 dames onderscheiden zich van menig ander 'clubje' door hun elegantie, aanwezigheid, eigenzinnigheid en arrogantie. Op enerverende wijze wordt de naam Sophisticats dus voor het leven gedragen, waarbij kwaliteit borg dient te staan voor het voortbestaan van het dispuut.

 

Dames Sophisticats 1986 - 2018