Dames Sophisticats

Nieuw Bestuur

Dames Sophisticats is weer van bestuur gewisseld. Amber Nijhof (voorzitter), Annick van den Hooff (secretaris) en Lotte Meuwese (penningmeester) nemen het stokje over van het vorige bestuur. Dit bestond uit Eline Klinkers (voorzitter), Amber Nijhof (secretaris) en Elke Reefman (penningmeerster).

Wij wensen de nieuwe dames veel succes, en bedanken het oude bestuur nogmaals voor hun inzet en enthousiasme!